Τι κοστίζει η συνεργασία του Εμπόρου με το LIVESHOPPING.GR?

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ. Έως τέλος Νοεμβρίου 2021 οι ζωντανές και μαγνητοσκοπημένες εκπομπές προσφέρονται δωρεάν στους Εμπόρους του Liveshopping.gr (καταβάλεται μόνο προμήθεια επί των πωλήσεων).

Η συνεργασία με το LIVESHOPPING.GR εξαρτάται από το Πακέτο που θα επιλέξει η εμπορική επιχείρηση. Τα Πακέτα είναι δυο. Το 1ο Πακέτο συνεργασίας αφορά την φιλοξενία ενός καταστήματος στο LIVESHOPPING.GR χωρίς την πραγματοποίηση εκπομπών. Το 2ο Πακέτο περιλαμβάνει ως 6 μαγνητοσκοπημένες και ως 4 ζωντανές εκπομπές κάθε μήνα (σύνολο ως 10 εκπομπές).

Α) ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΟ liveshopping.gr ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ, μηνιαίο κόστος 0,00€, προμήθεια 9%-13%* επί της αξίας των πωλήσεων ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ, μέγιστος αριθμός προϊόντων 500, LIVE εκπομπές 0, RECORDED εκπομπές 0, σύνολο εκπομπών 0.

Β) ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΟ liveshopping.gr με LIVE + RECORDED ΕΚΠΟΜΠΕΣ, μηνιαίο κόστος 25,00€, προμήθεια 9%-13%* επί της αξίας των πωλήσεων ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ, μέγιστος αριθμός προϊόντων 500, LIVE εκπομπές 4, RECORDED εκπομπές 6, σύνολο εκπομπών 10.

Γ) ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΟ liveshopping.gr ΜΕ RECORDED+LIVE ΕΚΠΟΜΠΕΣ (ακίνητα, αυτοκίνητα κ.λπ.) μηνιαίο κόστος 40,00€, προμήθεια επί των πωλήσεων 0%, LIVE εκπομπές 4, RECORDED εκπομπές 6, σύνολο εκπομπών 10.

*Η προμήθεια ανέρχεται σε 9% για τις οικιακές ηλεκτρικές συσκευές και για τις ηλεκτρικές συσκευές γραφείου, 10% για Είδη Γραφείου, Είδη Καθαρισμού, Είδη Καπνιστού και Τρόφιμα και 13% για όλες τις άλλες κατηγορίες.

Για τις προμήθειες του Liveshopping προς την εμπορική επιχείρηση καθώς και τις λοιπές χρεώσεις εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών και επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. Η προμήθεια επί των πωλήσεων υπολογίζεται επί της αξίας της παραγγελίας ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΦΠΑ. Για παράδειγμα μια παραγγελία περιλαμβάνει προϊόντα αξίας 100€ χωρίς τον ΦΠΑ, έχει επιπλέον 24% ΦΠΑ για τα είδη και μεταφορικά 4,00€, σύνολο 128,00€. Η προμήθεια του Liveshopping.gr είναι ποσοστό επί των 100€, δηλαδή 13€ (αν το ποσοστό της προμήθειας του Εμπόρου είναι 13%). Το ποσοστό δύναται να διαφοροποιηθεί, κατόπιν συμφωνίας, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια (είδη με χαμηλό περιθώριο κέρδους, προωθητικές ενέργειες Εμπόρου, είδη με ιδιαίτερα υψηλή τιμή πώλησης κ.λπ.). Το μηνιαίο κόστος (εκτός των Ειδικών Κατηγοριών) προκαταβάλλεται ανά τρίμηνο (30,00€+ΦΠΑ και 45,00€+ΦΠΑ). Το μηνιαίο κόστος των Ειδικών Κατηγοριών προκαταβάλλεται ανά μήνα.

Εάν σε διάστημα ενός μήνα δεν κάνετε χρήση των 10 εκπομπών, όσες περισσεύουν δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα.