Πωλήσεις από το LIVEshopping.gr

  1. Παρουσίαση προϊόντων της Επιχείρησης από το LIVEshopping.gr

Αν ενδιαφέρεστε να προβληθούν τα προϊόντα σας σε εκπομπή ζωντανού ηλεκτρονικού εμπορίου στο www.LIVEshopping.gr αλλά δεν επιθυμείτε να ασχοληθείτε με την διαδικασία οργάνωσης της εκπομπής, το LIVEshopping.gr σας δίνει την λύση. Αναλαμβάνουμε την διεξαγωγή της εκπομπής πώλησης των προϊόντων της εταιρείας σας με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις.

  1. Η εκπομπή θα προβληθεί από τις εγκαταστάσεις του LIVEshopping.gr.
  2. Το LIVEshopping.gr θα παράσχει την τεχνική υποδομή και το προσωπικό για την εκπομπή.
  3. Ο παρουσιαστής θα επιλεχθεί και θα αμειφθεί από το LIVEshopping.gr.
  4. Η επιχείρηση θα επιλέξει τα προϊόντα τα οποία θα προβληθούν και θα παράσχει στο LIVEshopping.gr τα ακόλουθα:

            4.1      Από ένα δείγμα κάθε προϊόντος, παραδοτέο στις εγκαταστάσεις του LIVEshopping.gr 3 ημέρες πριν από την εκπομπή. Όλα τα δείγματα θα επιστραφούν στην επιχείρηση μετά την εκπομπή. Τα δείγματα θα αποσταλούν και θα παραληφθούν από την επιχείρηση με δικά της έξοδα.

            4.2     Φωτογραφίες (1-3) για κάθε είδος, καθώς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για να αναρτηθούν στην βάση δεδομένων του LIVEshopping.gr: τίτλο, περιγραφή, διαστάσεις (όποιες είναι απαραίτητες), τιμές κλπ.

            4.3     Συνοδευτικό υλικό που η επιχείρηση κρίνει απαραίτητο για την καλύτερη προβολή των προϊόντων.

            4.4     Ποσότητες που θα είναι διαθέσιμες για άμεση αποστολή (για να ενημερωθεί η βάση του LIVEshopping.gr).

            4.5     Συνεργασία με τον παρουσιαστή για την άρτια ενημέρωσή του για τα προϊόντα της επιχείρησης.

  1. Η επιχείρηση θα παραδώσει στην εταιρεία ταχυμεταφορών όλες τις παραγγελίες που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της εκπομπής στο LIVEshopping.gr, εντός 48 ωρών από την λήψη τους από το LIVEshopping.gr (με βάση τους ειδικότερους όρους). ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ η επιχείρηση θα παραδώσει τις παραγγελίες στο LIVEshopping.gr εντός 48 ωρών από την εκπομπή και το LIVEshopping.gr θα αναλάβει την διαδικασία αποστολής προς τους πελάτες.
  2. Το LIVEshopping.gr θα καταθέσει τα χρήματα των παραγγελιών στην επιχείρηση με βάση την συμφωνία των δύο μερών.
  3. Η επιχείρηση αναλαμβάνει πλήρως να καλύψει κάθε επιστροφή, με βάση τους σχετικούς όρους του συμφωνητικού.
  4. Η αμοιβή του LIVEshopping.gr κυμαίνεται από 18%-25% επί της αξίας των πωλήσεων της εκπομπής (χωρίς τον ΦΠΑ) εφόσον τις αποστολές θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση και 21%-28% επί της αξίας των πωλήσεων της εκπομπής (χωρίς τον ΦΠΑ) εφόσον τις αποστολές τις πραγματοποιήσει το LIVEshopping.gr.
GDPR Cookie Consent with Real Cookie Banner