Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ

Το εμπορικό σήμα LIVESHOPPING είναι κατοχυρωμένο (αριθμός κατάθεσης αίτησης Ν264928) και έχει δοθεί για αποκλειστική χρήση στην LIVESHOPPING GREECE M.IKE. Η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος αφορά, κυρίως, όλες τις σχετικές με το ηλεκτρονικό εμπόριο και την διαφήμιση δράσεις (Κλάσεις 35, 38, 42). Απαγορεύεται η χρήση του εμπορικού σήματος LIVESHOPPING χωρίς την άδεια μας.

Πλατφόρμα Διαχείρισης Συναίνεσης από το Real Cookie Banner